Documents

1. Resultats del Cens de simbologia franquista de Catalunya (juny de 2010): bases de la recerca (municipis estudiats, criteris metodològics, etc.) i conclusions del Cens de simbologia franquista de Catalunya (estadístiques, mapes, consideracions finals, etc.).

Descarregar document

2. Recomanacions d’actuació sobre la simbologia franquista de Catalunya: Recomanacions d’intervenció elaborades pel Grup de treball de simbologia franquista, format per especialistes de diferents universitats catalanes, en relació als símbols catalogats en el Cens.

Descarregar document

3. Revisió i actualització de l’estudi sobre iconografia i simbologia franquista a la ciutat de Barcelona (gener de 2008): Actualització de l’estudi que l’Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona encarregà l’any 2007 en relació a l’estudi elaborat l’any 2005.

Descarregar document

4. Estudi sobre iconografia i simbologia franquista a la ciutat de Barcelona. Segona fase: treball de camp (març de 2005): Estudi encarregat per l’Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona l’any 2005, en el qual s’identificaven i catalogaven els símbols franquistes existents a l’espai públic de la ciutat de Barcelona.

Descarregar document

5. Les promocions d’habitatges d’Adigsa i la seva nomenclatura d’origen franquista. Estudi històric i sociològic (abril de 2006): Impulsat per ADIGSA i elaborat per la Universitat de Lleida, es tracta d’un estudi de caire sociològic i historiogràfic que investiga les promocions públiques heretades del franquisme amb simbologia i nomenclàtor franquista a la ciutat de Lleida i província.

Descarregar document