Símbol número:10
Tipologia del símbol
Plaques d'habitatge
Adreça
carrer Jeroni Marsal, nº 48
08340 - Vilassar de Mar
Terme municipal
Vilassar de Mar
Comarca
Maresme
Vegueria
Vegueria de Barcelona

Plaques d'habitatge

Descripció
Placa rectangular metàl·lica de color gris clar. Tot el lateral esquerre està ocupat per un requadre negre en el qual es troba representada la icona del jou i les fletxes, més la representació d’una casa i les sigles INV, en al·lusió a l’Instituto Nacional de la Vivienda. A la part dreta hi ha el text amb lletres en cursiva. Du una línia de separació entre paràgrafs. Tant el requadre com el text són de color negre i destaquen sobre el fons gris clar metàl·lic.

Text inclòs


Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any concret o posterior 1954

Ús original de l’espai
Habitatge

Ús actual de l’espai
Bloc de pisos.

Descripció del context històric
A l'Oficina Virtual del Cadastre no figura la data de l'immoble. La data que hem indicat és en relació a la llei que apareix esmentada a la placa.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.