Símbol número:1033
Tipologia del símbol
Tombes i làpides
Adreça
carretera T-202, nº Km 45
43370 - Palma d'Ebre, la
Terme municipal
Palma d'Ebre, la
Comarca
Ribera d'Ebre
Vegueria
Vegueria de les Terres de l'Ebre

Tombes i làpides

Descripció
Làpida de marbre negre amb la inscripció de la llista d'enterrats, la seva edat i la data de la seva defunció gravada en lletres grises. S'acompanya d'una creu negra. La làpida es troba situada sobre una plataforma esglaonada tancada amb pilons units per cadenes.

Text inclòs
AQUÍ YACEN LOS RESTOS DE LOS QUE FUERON VILMENTE ASESINADOS POR LOS ENEMIGOS DE DIOS Y DE LA PATRIA: JOSÉ FARRÉ FILELLA de 36 años +26-7 1936 MIQUEL CIURANETA FRIGOLA de 64 años +18-8-1936 ROQUE FILELLA SANCHO de 56 años +18-8-1936 JOSE Mª MIQUEL JOVE de 53 años +18-8-1936 LUIS GALCERAN MATEU de 52 años +18-8-1936 JUAN CIURANETA PUJOL de 49 años +18-8-1936 AGUSTIN MIQUEL JOVE de 48 años +18-8-1936 MIQUEL LLAURADO GIBERT de 25 años +18-8-1936 JOSE GALCERAN MACIP de 21 años +18-8-1936 JOSE ANTONIO LLAURADO VIDAL de 52 años +21-8-1936 FRANCISCO AYMI CIURANETA de 49 años +21-8-1936 FRANCISCO LLAURADO CIURANETA de 44 años +21-8-1936 JOSE JOVE SAS de 35 años +21-8-1936 AÑO 1939 DE LA VICTORIA

Localització del símbol
cementiri

Cronologia
Any 1939

Ús original de l’espai
Funerari: cementiri.

Ús actual de l’espai
És el cementiri del poble.

Descripció del context històric
La data de la làpida ens indica l'any 1939, però l'estil i el format del conjunt sembla que pugui ser bastant posterior.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.