Símbol número:1056
Tipologia del símbol
Monuments
Adreça
avinguda Pau, de la, nº 34
43204 - Reus
Terme municipal
Reus
Comarca
Baix Camp
Vegueria
Vegueria del Camp de Tarragona

Monuments

Descripció
Es tracta d'un monòlit de pedra en forma d'obelisc col·locat sobre una base també de pedra quadrada. Als dos costats de la base quadrada hi havia inscrustades unes plaques de pedra on hi havia els símbols franquistes, que varen ser retirats.

Text inclòs
La ciutadania de Reus a tots els homes i a totes les dones que van lluitar i que van morir en la Guerra del 1936-1939. Perquè el seu record es mantingui viu per sempre i ens alliçoni en el camí de la convivència i de la pau. Reus, novembre de 2004

Localització del símbol
cementiri

Cronologia
Any 1940

Ús original de l’espai
El monument "a los Caídos" estava situat a la Plaza de los Mártires, actual Plaça de la Llibertat.

Ús actual de l’espai
Cementiri de Reus.

Descripció del context històric
A totes les ciutats i viles l'element arquitectònic principal que, impulsat normalment per Falange, recordava l'enfrontament civil era el monument a "Los Caídos por Dios y por España". A Reus es creà una comissió presidida per Joan Juderías Cano per tirar endavant la construcció del monument als caiguts; la primera pedra es col·locà el 15 de gener de 1940 coincidint amb l'aniversari de la "Liberación", l'acte comptà amb la visita del capità general de la Quarta Regió, Luís Orgaz. També s'obrí una subscripció popular per tal de finançar el monument; dites subscripcions es publicaven a la premsa amb afany de notorietat. El 29 d'octubre de 1940 (dia dels caiguts) es lliura el monument. En la inauguració hi participen nombroses personalitats.

Actuacions posteriors al franquisme
Retirada de simbologia franquista
Modificació i/o senyalització

Comentari de les actuacions posteriors al franquisme
El monument a "los Caídos" de Reus va ser desmuntat i traslladat de la Plaça de la Llibertat al cementiri de Reus el juny de 1998 i es van retirar els símbols franquistes (La Vanguardia, 4 de juliol de 1998). L'any 2004 es va procedir a col·locar-hi una placa a la base del monument en record de totes les persones que van morir i lluitar en la guerra de 1936-1939.