Símbol número:11
Tipologia del símbol
Plaques d'habitatge
Adreça
carrer Santa Elena, nº 13
08340 - Vilassar de Mar
Terme municipal
Vilassar de Mar
Comarca
Maresme
Vegueria
Vegueria de Barcelona

Plaques d'habitatge

Descripció
Placa rectangular metàl·lica de color gris clar. Tot el lateral esquerre està ocupat per un requadre negre en el qual es troba representada la icona del jou i les fletxes, més la representació d’una casa i les sigles INV, en al·lusió a l’Instituto Nacional de la Vivienda. A la part dreta hi ha el text que combina lletres majúscules amb serifes i lletres en cursiva. Tant el requadre com el text són de color negre i destaquen sobre el fons gris clar metàl·lic. Presenta el mateix format que la placa F1: icona del jou i les fletxes a l'esquerra, ocupant tot el lateral, sobre un requadre negre, i a la dreta el text. No du data.

Text inclòs


Localització del símbol
nucli urbà

Ús original de l’espai
Habitatge

Ús actual de l’espai
Habitatge unifamiliar.

Descripció del context històric
A l'Oficina Virtual del Cadastre no figura la data de l'immoble. No podem indicar cap data en relació a la placa perquè no hi figura esmentada cap llei.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.