Símbol número:1105
Tipologia del símbol
Tombes i làpides
Adreça
camí Castellets, dels, nº s/n
43782 - Vilalba dels Arcs
Terme municipal
Vilalba dels Arcs
Comarca
Terra Alta
Vegueria
Vegueria de les Terres de l'Ebre

Tombes i làpides

Descripció
Làpida de pedra de formes corbes, més estreta pel centre, situada en posició vertical, clavada a terra, amb una inscripció gravada.

Text inclòs
LUGAR EN QUE FUE ASESINADO POR LOS ROJOS EL SACERDOTE D. ... EL DIA

Localització del símbol
cementiri

Cronologia
Al voltant de 1940

Ús original de l’espai
Funerari: cementiri.

Ús actual de l’espai
Cementiri.

Actuacions posteriors al franquisme
Modificació per accions violentes

Comentari de les actuacions posteriors al franquisme
Trencada per la part superior