Símbol número:1106
Tipologia del símbol
Tombes i làpides
Adreça
camí Castellets, dels, nº s/n
43782 - Vilalba dels Arcs
Terme municipal
Vilalba dels Arcs
Comarca
Terra Alta
Vegueria
Vegueria de les Terres de l'Ebre

Tombes i làpides

Descripció
Fossa comuna monumentalitzada. Es tracta d'un conjunt format per una làpida estesa a terra amb una creu i els noms de les persones enterrades, tot gravat en negre, i a la capçalera una mena d'altar amb una creu. A l'esquerra d'aquesta hi ha un gerro, a la dreta una escultura, i a sota un relleu en forma de pergamí amb una inscripció, tot de pedra. Tot el conjunt forma un recinte tancat per pilons units per cadenes.

Text inclòs
MÁRTIRES VILLALBA POR .... OR ESPAÑA RVDO FRANCISCO ESCOLA MIGUEL D JOSE VANDELLOS PEY " GREGORIO VANDELLOS ARRUFAT " JUAN PEY LLOP " JUAN BADA PEY " JUAN BTA URGELL VILANOVA " RAFAEL LLOP GUART " JOSE VILLAFRANCA BENAVENT " JOSE PEY FERRER OPTIZ

Localització del símbol
cementiri

Cronologia
Al voltant de 1940

Ús original de l’espai
Funerari: cementiri.

Ús actual de l’espai
Cementiri del poble.

Actuacions posteriors al franquisme
Modificació per accions violentes

Comentari de les actuacions posteriors al franquisme
La pedra té senyals d'haver estat picada.