Símbol número:1172
Tipologia del símbol
Tombes i làpides
Adreça
carrer Vall de Sant Isidre, nº 22
43782 - Vilalba dels Arcs
Terme municipal
Vilalba dels Arcs
Comarca
Terra Alta
Vegueria
Vegueria de les Terres de l'Ebre

Tombes i làpides

Descripció
Làpida rectangular de pedra incrustada a la paret, de color marró clar. La part superior està rematada en forma troncocònica i en relleu hi ha representades una creu i una espiga al darrere de la creu. A la part inferior hi ha una inscripció gravada.

Text inclòs
AQUI MURIO MARTIR POR DIOS Y POR ESPAÑA J. BAUTISTA URGELL VILANOVA EL 22-7-1936 Q.E.P.D.

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Al voltant de 1940

Ús original de l’espai
Possiblement habitatge

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.