Símbol número:1180
Tipologia del símbol
Tombes i làpides
Adreça
camí Costa del Senyor, nº s/n
43782 - Vilalba dels Arcs
Terme municipal
Vilalba dels Arcs
Comarca
Terra Alta
Vegueria
Vegueria de les Terres de l'Ebre

Tombes i làpides

Descripció
Làpida rectangular de pedra de color marró clar. La part superior està rematada de forma troncocònica i en relleu hi ha representades una creu amb dues espigues al darrere. A la part inferior hi ha una inscripció gravada.

Text inclòs
AQUI MURIERON MARTIRES POR DIOS Y POR ESPAÑA FRANCISCO NAVARRO

Localització del símbol
zona rural

Cronologia
Al voltant de 1940

Ús original de l’espai
Camí rural

Actuacions posteriors al franquisme
Modificació per accions violentes

Comentari de les actuacions posteriors al franquisme
La part inferior està molt malmesa i no es pot llegir.