Símbol número:1237
Tipologia del símbol
Relleus, gravats i inscripcions
Adreça
plaça Francesc Calvet i Rubalcaba, nº 15
17002 - Girona
Terme municipal
Girona
Comarca
Gironès
Vegueria
Vegueria de Girona

Relleus, gravats i inscripcions

Descripció
Relleu representant l'escut d'Espanya amb l'àguila franquista, realitzat en formigó, d'aproximadament 150 cm d'alçada per 150 cm de llargària, actualment pintat de color grana.

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1944

Ús original de l’espai
Mercat municipal

Ús actual de l’espai
Mercat municipal de Girona (Plaça del Lleó / Plaça Francesc Calvet i Rubalcaba).

Descripció del context històric
Durant la construcció del mercat municipal entre 1941 i 1944 a l'actualment anomenada plaça del Lleó, feta pel Servei militar de ponts i camins amb batallons de treballadors presoners de guerra, es va situar un escut franquista fet per l'escultor Joan Oliver de Bezzi a la porta principal del mercat. L'Ajuntament va senyalitzar i conservar el símbol tot contextualitzant-lo a principis dels anys 80 amb el següent text: Decoració heràldica: Àguila Escut derogat pertanyent al règim franquista Formigó, 1944. Joan Oliver de Bezzi Mercat Municipal d'Abastaments, 1941-1944 Construcció: Servei militar de ponts i camins, amb batallons de treballadors presoners de guerra.

Actuacions posteriors al franquisme
Modificació i/o senyalització
Modificació per accions violentes

Comentari de les actuacions posteriors al franquisme
Pintura de color grana i senyalització per part de l'Ajuntament de Girona els anys 80. A més, ha estat objecte d'una pintada de color negre deguda a una acció violenta.