Símbol número:1338
Tipologia del símbol
Grafits i rètols pintats
Adreça
carrer Josep Major, nº s/n
43595 - Prat de Comte
Terme municipal
Prat de Comte
Comarca
Terra Alta
Vegueria
Vegueria de les Terres de l'Ebre

Grafits i rètols pintats

Descripció
Text pintat en color negre sobre fons clar.

Text inclòs
ARRIBA ESPAÑA

Localització del símbol
nucli urbà

Ús actual de l’espai
Habitatge abandonat.

Descripció del context històric
Segons la bibliografia consultada, quan el 14 de novembre de 1938 va acabar la batalla de l'Ebre amb la victòria franquista, els vencedors van deixar la seva empremta en aquelles terres tan castigades per la lluita, com ja van fer durant la seva ocupació en els anomenats "mesos dels nacionals". Els seus monuments commemoratius es basaven, òbviament, en la seva versió dels fets. Amb les tropes d’ocupació viatjaven sempre soldats armats amb plantilles i pintura que estampaven a les façanes de les cases i esglésies les efígies dels herois del nou règim- Franco, José Antonio o Mussolini-, símbols com el jou i les fletxes, i lemes que recordaven als vianants que es trobaven ara a l'"España, una, grande y libre".

Actuacions posteriors al franquisme
Modificació i/o senyalització