Símbol número:1414
Tipologia del símbol
Retolació de grup d'habitatges
Adreça
avinguda Comarques Catalanes, nº s/n
43740 - Móra d'Ebre
Terme municipal
Móra d'Ebre
Comarca
Ribera d'Ebre
Vegueria
Vegueria de les Terres de l'Ebre

Retolació de grup d'habitatges

Descripció
Placa de mosaic hidràulic rectangular on s’anuncia la construcció d’un grup d’habitatges de promoció oficial. En el text, gravat, s’esmenta l’organisme promotor (en aquest cas, la Delegación Nacional de Sindicatos, on l’Obra Sindical del Hogar estava inscrita), a més del nom del grup, el nombre d’habitatges i l’any de construcció o de promoció. El text va acompanyat de dues imatges: a l’esquerra el jou i les fletxes amb les sigles INV (de l’Instituto Nacional de la Vivienda) amb la casa, en mal estat; i a la dreta, i en relleu, el pic, l’espiga i la palma, relatius a l’Obra Sindical del Hogar.

Text inclòs
DELEGACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS. GRUPO MAESTRO LUIS VIÑAS. 16 VIVIENDAS. AÑO 1955

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1955

Ús original de l’espai
Habitatge

Ús actual de l’espai
Bloc d'habitatges.

Descripció del context històric
Data extreta de l'Oficina Virtual del Cadastre.

Actuacions posteriors al franquisme
Modificació per accions violentes

Comentari de les actuacions posteriors al franquisme
La icona del jou i les fletxes ha estat repicada per fer-la desaparèixer.