Símbol número:1780
Tipologia del símbol
Retolació de grup d'habitatges
Adreça
carretera Valls, de, nº s/n
43700 - Vendrell, el
Terme municipal
Vendrell, el
Comarca
Baix Penedès
Vegueria
Vegueria del Camp de Tarragona

Retolació de grup d'habitatges

Descripció
Placa de mosaic hidràulic rectangular on s’anuncia la construcció d’un grup d’habitatges de promoció oficial. En el text, gravat, s’esmenta l’organisme promotor (en aquest cas, la Delegación Nacional de Sindicatos, on l’Obra Sindical del Hogar estava inscrita), a més del nom del grup, el nombre d’habitatges i l’any de construcció o de promoció. El text va acompanyat de dues imatges: a l’esquerra el jou i les fletxes amb les sigles INV (de l’Instituto Nacional de la Vivienda) amb la casa; i a la dreta el pic, l’espiga i la palma, relatius a l’Obra Sindical del Hogar.

Text inclòs
DELEGACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS. GRUPO SOCIAS JORBA. 24 VIVIENDAS. AÑO 1954

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1954

Ús actual de l’espai
Bloc de pisos.

Descripció del context històric
Data extreta de l'Oficina Virtual del Cadastre.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.