Símbol número:1786
Tipologia del símbol
Retolació de grup d'habitatges
Adreça
carrer Melilla, nº s/n
43870 - Amposta
Terme municipal
Amposta
Comarca
Montsià
Vegueria
Vegueria de les Terres de l'Ebre

Retolació de grup d'habitatges

Descripció
Placa de mosaic hidràulic rectangular on s’anuncia la construcció d’un grup d’habitatges de promoció oficial. En el text, gravat, s’esmenta l’organisme promotor (en aquest cas, la Delegación Nacional de Sindicatos, on l’Obra Sindical del Hogar estava inscrita), a més del nom del grup, el nombre d’habitatges i l’any de construcció o de promoció. El text va acompanyat de dues imatges: a l’esquerra el jou i les fletxes amb les sigles INV (de l’Instituto Nacional de la Vivienda) amb la casa; i a la dreta el pic, l’espiga i la palma, relatius a l’Obra Sindical del Hogar.

Text inclòs
DELEGACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS. GRUPO '18 ABRIL". 40 VIVIENDAS. AÑO 1955-56

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1956

Ús actual de l’espai
Bloc de pisos.

Descripció del context històric
Data extreta de l'Oficina Virtual del Cadastre. Possiblement el nom del grup d'habitatges fa referència a la destrucció per part de les tropes franquistes d'un pont de pontons republicà a Amposta el dia 18 d'abril de 1938.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.