Símbol número:1821
Tipologia del símbol
Relleus, gravats i inscripcions
Adreça
carrer Església, de l', nº s/n
08211 - Castellar del Vallès
Terme municipal
Castellar del Vallès
Comarca
Vallès Occidental
Vegueria
Vegueria de Barcelona

Relleus, gravats i inscripcions

Descripció
Es tracta d'una inscripció amb el noms dels caiguts de la població gravada sobre la pedra de la part esquerra de la façana de l'església de Sant Esteve.

Text inclòs
José Torras Vergés, Enrique Oliver Turull, Esteban Portell Oller, Martín Roca Casaramona, Juan Germá Umbert, Juan Puig Darner, Ricardo Benasco Argemí, Juan Bonamusa Montserrat.

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1939

Ús original de l’espai
Església de Sant Esteve

Descripció del context històric
Immediata postguerra.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.

Comentari de les actuacions posteriors al franquisme
L'envelliment de les lletres sembla ser natural i degut al pas dels anys.