Símbol número:209
Tipologia del símbol
Retolació de carrers
Adreça
carrer Caiguts, nº s/n
43820 - Calafell
Terme municipal
Calafell
Comarca
Baix Penedès
Vegueria
Vegueria del Camp de Tarragona

Retolació de carrers

Descripció
És una placa rectangular de petites dimensions on figura el text gravat amb lletres majúscules.

Text inclòs
CALLE DE LOS CAÍDOS

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Posterior a 1939

Ús original de l’espai
Es tracta d'una zona viària del nucli urbà de Calafell

Descripció del context històric
El nomenclàtor del carrer fa clara referència als morts del bàndol nacional durant la Guerra Civil. Es tracta d'un homenatge que feu el consistori franquista a tots aquells vilatans que donaren la vida per la causa nacional. Aquest, juntament amb el carrer dels màrtirs, són els únics noms de carrers que sobreviuen al canvi de nomenclàtor que es produí al 1941. Però només en aquest cas es conserva la placa original. El nom de carrer dels Caiguts venia a substituir el nom de carrer del Viola o de cal Viola en referència a la casa que hi ha, i oficialment, travesía de la calle de Mar. En un mapa manuscrit del 1874, apareix el traçat d'aquest carrer amb la mateixa llargada i forma que actualment.

Actuacions posteriors al franquisme
Modificació i/o senyalització

Comentari de les actuacions posteriors al franquisme
A l'instal·lar-se la placa amb el nom en català, la placa vella es deixà in situ i el veí, al pintar la façana de la casa, pintà també la placa, restant tal i com es pot apreciar a la fotografia.