Símbol número:2281
Tipologia del símbol
Vitralls
Adreça
plaça Vila, de la, nº s/n
08980 - Sant Feliu de Llobregat
Terme municipal
Sant Feliu de Llobregat
Comarca
Baix Llobregat
Vegueria
Vegueria de Barcelona

Vitralls

Descripció
El símbol consisteix en la imatge d'una àguila bicèfala, i damunt seu un escut d'Espanya. El símbol es troba al mig d'una rosassa. El conjunt pot mesurar entre 2 i 3 metres de diàmetre, mentre que la part central, on hi ha el símbol, possiblement té un diàmetre d'entre 50 cm i un metre. Tot i així, la rosassa és a uns 10-15 m d'altura i es fa difícil calcular-ne les dimensions.

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1946

Ús original de l’espai
Religiós.

Ús actual de l’espai
Catedral de Sant Llorenç.

Descripció del context històric
L'església va ser cremada durant la guerra. En la postguerra es va reconstruir el temple i l'11 de juny de 1939 es va posar la primera pedra del nou edifici. Segons Amparo Cortés i Mínguez i Mª Luisa Herrero Solías ("L'església de Sant Llorenç esdevé catedral"), la presència del símbol en la rosassa s'explica pel fet que l'Exèrcit va participar en la reconstrucció del temple. Concretament, la fàbrica de caretes antigas, dirigida pel capità d'Artilleria Ricardo Serrano, va aportar els mitjans de transport necessaris per a les obres, en el seu taller de fusteria es va fabricar la trona i els confessionaris i va sufragar les dues rosasses del creuer. Però segons el Bisbat de Sant Feliu, en una carta del 13 de novembre del 2009, "les rosasses varen ser esponsoritzades pel Cos d'Artilleria i per la Fàbrica de la moneda, que respectivament varen sol·licitar com a contraprestació incorporar la imatge corporativa respectivament [sic], tal com consta encara avui". Aquesta explicació és poc clara, ja que el símbol de l'escut d'Espanya i l'àguila de fons no sembla la imatge corporativa d'una fàbrica.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.