Símbol número:2306
Tipologia del símbol
Relleus, gravats i inscripcions
Adreça
carretera N-152a, nº Km 89
17500 - Ripoll
Terme municipal
Ripoll
Comarca
Ripollès
Vegueria
Vegueria de Girona

Relleus, gravats i inscripcions

Descripció
Relleu situat al pont de la carretera N-152a (Carretera vella de Vic a Ripoll, actualment inutilitzada per un túnel). Apareix, prou malmès, el símbol de la Falange (jou i fletxes) a un dels extrems, repicat i mal conservat.

Localització del símbol
zona rural

Cronologia
Entre 1940 i 1950

Ús original de l’espai
Pont N-152a (Carretera vella de Vic a Ripoll)

Ús actual de l’espai
Pont

Descripció del context històric
Pont reconstruït per un batalló de treballadors entre els anys 1940-1950. El símbol de la Falange es troba a un dels extrems, repicat i mal conservat.

Actuacions posteriors al franquisme
Modificació per accions violentes

Comentari de les actuacions posteriors al franquisme
Acció violenta d'esborrat parcial de la simbologia.