Símbol número:2314
Tipologia del símbol
Retolació de grup d'habitatges
Adreça
carrer Grup Mossèn Viver, nº 1
17257 - Torroella de Montgrí
Terme municipal
Torroella de Montgrí
Comarca
Baix Empordà
Vegueria
Vegueria de Girona

Retolació de grup d'habitatges

Descripció
Placa de mosaic hidràulic rectangular on s’anuncia la construcció d’un grup d’habitatges de promoció oficial. En el text, gravat, s’esmenta l’organisme promotor (en aquest cas, la Delegación Nacional de Sindicatos, on l’Obra Sindical del Hogar estava inscrita), a més del nom del grup, el nombre d’habitatges i l’any de construcció o de promoció. El text va acompanyat de dues imatges: a l’esquerra el jou i les fletxes amb les sigles INV (de l’Instituto Nacional de la Vivienda) amb la casa; i a la dreta el pic, l’espiga i la palma, relatius a l’Obra Sindical del Hogar.

Text inclòs
DELEGACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS. GRUPO SANTA CATALINA. 26 VIVIENDAS. AÑO 1954

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1954

Ús original de l’espai
Rètol corresponent a la urbanització de les cases del "Grupo Santa Catalina" (anomenat actualment Grup Mossèn Viver), promogut per l'OSH, l'any 1954.

Ús actual de l’espai
Situat a la façana nord de la casa del núm. 1 del carrer Grup Mossèn Viver.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.