Símbol número:2531
Tipologia del símbol
Retolació de grup d'habitatges
Adreça
carrer Lluís Barceló Bou, nº 16
17230 - Palamós
Terme municipal
Palamós
Comarca
Baix Empordà
Vegueria
Vegueria de Girona

Retolació de grup d'habitatges

Descripció
Placa de mosaic hidràulic rectangular on s’anuncia la construcció d’un grup d’habitatges de promoció oficial. En el text, gravat, s’esmenta l’organisme promotor (en aquest cas, la Delegación Nacional de Sindicatos, on l’Obra Sindical del Hogar estava inscrita), a més del nom del grup, el nombre d’habitatges i l’any de construcció o de promoció. El text va acompanyat de dues imatges: a l’esquerra el jou i les fletxes amb les sigles INV (de l’Instituto Nacional de la Vivienda) amb la casa; i a la dreta el pic, l’espiga i la palma, relatius a l’Obra Sindical del Hogar.

Text inclòs
DELEGACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS. GRUPO JOSE PAGES COSTART. 200 VIVIENDAS. AÑO 1957

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1957

Ús original de l’espai
Habitatge amb protecció oficial del Grupo José Pagés Costart (200 habitatges), de 1957 segons la placa identificativa, i de 1961 segons l’Oficina Virtual del Cadastre.

Descripció del context històric
Construcció del grup d'habitatges “Grupo José Pagés Costart” (200 habitatges), de 1957.

Biografia del personatge: 'José Pagés Costart'
José Pagés Costart (Palamós, 1904-Barcelona, 1974), fou notari i exercí de governador civil a tres províncies catalanes: Tarragona (1950-1951), Lleida (1951-1956) i Girona (1956-1962). Abans havia estat regidor de Tàrrega, president de la Diputació de Lleida (1946-1950) i procurador a Corts.

Actuacions posteriors al franquisme
Modificació i/o senyalització

Comentari de les actuacions posteriors al franquisme
Pintura ocre que camufla lleugerament la placa amb la resta de la façana.