Símbol número:2588
Tipologia del símbol
Forja
Adreça
carrer Camp de Mart, nº 24
25004 - Lleida
Terme municipal
Lleida
Comarca
Segrià
Vegueria
Vegueria de Lleida

Forja

Descripció
Àliga forjada amb escut franquista de ferro, d'un metre d'alt per un metre d'ample aproximadament, ocupant la part central de la barana frontal del balcó que hi ha a la façana principal de l'edifici, sobre la porta que dóna accés al pati interior.

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Al voltant de 1940

Ús original de l’espai
Caserna de la Guàrdia Civil construïda el 1918, reconvertida en comissaria de policia durant el franquisme.

Ús actual de l’espai
Comissaria de Policia i oficina de tramitació de DNI i passaports fins l'any 2007. Actualment es troba en desús, tot i que la Policia Nacional segueix ocupant les instal·lacions.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.