Símbol número:3
Tipologia del símbol
Plaques d'habitatge
Adreça
carrer Pintor Potau, nº 24
43400 - Montblanc
Terme municipal
Montblanc
Comarca
Conca de Barberà
Vegueria
Vegueria del Camp de Tarragona

Plaques d'habitatge

Descripció
Placa rectangular metàl·lica de color gris clar. Tot el lateral esquerre està ocupat per un requadre negre en el qual es troba representada la icona del jou i les fletxes, més la representació d’una casa i les sigles INV, en al·lusió a l’Instituto Nacional de la Vivienda. A la part dreta hi ha el text que combina lletres majúscules amb serifes i lletres en cursiva. Tant el requadre com el text són de color negre i destaquen sobre el fons gris clar metàl·lic. Presenta el mateix format que la placa F1: icona del jou i les fletxes a l'esquerra, ocupant tot el lateral, sobre un requadre negre, i a la dreta el text. No du data.

Text inclòs


Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Al voltant de 1979

Ús original de l’espai
Habitatge

Descripció del context històric
No es pot deduir la cronologia de la placa perquè no hi figura referencoada cap llei.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.