Símbol número:3261
Tipologia del símbol
Grafits i rètols pintats
Adreça
plaça Almodí Vell, nº s/n
25007 - Lleida
Terme municipal
Lleida
Comarca
Segrià
Vegueria
Vegueria de Lleida

Grafits i rètols pintats

Descripció
Efígie de Franco

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Al voltant de 1939

Ús original de l’espai
Catedral, arxiu

Biografia del personatge: 'Francisco Franco Bahamonde'
Francisco Franco Bahamonde (1892-1975) fou un militar i un dels líders del cop d’Estat militar del 18 de juliol de 1936, el qual, en fracassar, va provocar la guerra civil espanyola entre 1936 i 1939. L’1 d’octubre de 1939, després de la victòria del bàndol sublevat, fou investit com a cap d’Estat d’Espanya, càrrec que va exercir fins a la seva mort el 1975, instaurant una dictadura militar que va passar per diferents fases: - Una primera etapa durant els anys de la Segona Guerra Mundial (1939-1945), quan va haver-hi un primer subperíode de “feixistització” del règim fins a la crisi interna de maig de 1941, i un segon subperíode que aniria des dels intents d’entrada a la II Guerra Mundial fins a la desfeixització del règim després del conflicte mundial. - L’etapa del nacionalcatolicisme (1945-1959). - La fase de desarrollisme, tecnocràcia i institucionalització del règim (1959-1969). - La crisi de la dictadura (1970-1977).

Actuacions posteriors al franquisme
Modificació per accions violentes