Símbol número:3395
Tipologia del símbol
Forja
Adreça
carrer República del Paraguai, nº 21
25002 - Lleida
Terme municipal
Lleida
Comarca
Segrià
Vegueria
Vegueria de Lleida

Forja

Descripció
Representació, en la reixa d'una porta, del símbol de la Central Nacional Sindicalista. La imatge mostra tres figures entrellaçades: un pic, una espiga i una palma.

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Al voltant de 1960

Ús original de l’espai
Habitatge

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.