Símbol número:3665
Tipologia del símbol
Forja
Adreça
carrer Músic Vivaldi, nº 59
25003 - Lleida
Terme municipal
Lleida
Comarca
Segrià
Vegueria
Vegueria de Lleida

Forja

Descripció
Sigles de l'Obra Sindical del Hogar (OSH) a la reixa de la porta d'un bloc corresponent a un grup d'habitatges.

Text inclòs
OSH

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Al voltant de 1960

Ús original de l’espai
Habitatge

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.