Símbol número:38
Tipologia del símbol
Retolació de carrers
Adreça
carrer Alfons Sala, nº 1-3
08202 - Sabadell
Terme municipal
Sabadell
Comarca
Vallès Occidental
Vegueria
Vegueria de Barcelona

Retolació de carrers

Descripció
Es tracta d'una placa de carrer de pedra gravada i d'unes dimensions superiors a l'habitual, en la qual, a més del nom del carrer, es pot veure un gravat amb l'escut de la ciutat de Sabadell.

Text inclòs
Calle de Alfonso Sala

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1945

Ús original de l’espai
L'Ajuntament de Sabadell va aprovar el 3/05/1945 el canvi de nom d'aquest carrer que, anteriorment, es deia Almirall Topete (heroi de la proclamació de la primera República)

Ús actual de l’espai
El carrer continua dient-se Alfons Sala, però en col·locar les plaques en català no van retirar la placa original.

Descripció del context històric
Tot i que no sabem la data exacta de col·locació de la placa, tot indica que aquesta es va col·locar durant la immediata postguerra, època en que van sovintejar els homenatges a Alfonso Sala a tot el Vallès Occidental. El 1942, Alfonso Sala va pronunciar una conferència a Sabadell i va rebre un homenatge a l'Ajuntament de Sabadell. L'objecte d'aquestes cponferències era el d'apropar el ideals del "Nuevo Estado" als sectors monàrquics i a les classes benestants que van tornar a Catalunya a partir de 1939. El més probable és, doncs, que la col·locació de la placa coincidís amb aquestes dates i es realitzés un homenatge amb la presència del propi Alfonso Sala i les autoritats locals del moment.

Biografia del personatge: 'Alfons Sala i Argemí'
Alfons Sala i Argemí (Terrassa, 1863 - Barcelona, 1945). Industrial tèxtil, va crear l'Escola d'Enginers Industrials Tèxtils de Terrassa. Fou diputat provincial pel Partit Liberal Dinàstic i amic personal d'Alfons XIII, i el 1919 fundà la Unió Monàrquica Nacional. Col·laborà amb la Dictadura de Primo de Rivera, el qual el nomenà president de la Mancomunitat governativa. El 1926 fou nomenat comte d'Egara. El 1904 va intervenir decisivament en l'agregació de la Creu Alta a Sabadell. Amb la instauració del règim franquista va ser objecte d'homenatges a moltes poblacions dels Vallès Occidental.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.