Símbol número:39
Tipologia del símbol
Relleus, gravats i inscripcions
Adreça
carrer Via Massagué, nº 38
08202 - Sabadell
Terme municipal
Sabadell
Comarca
Vallès Occidental
Vegueria
Vegueria de Barcelona

Relleus, gravats i inscripcions

Descripció
Es tracta d'un àguila imperial franquista de grans dimensions situada a sobre de la porta d'entrada principal de l'edifici de Correus.

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1953

Ús original de l’espai
Edifici de Correus

Ús actual de l’espai
Edifici de Correus de Sabadell centre.

Descripció del context històric
Segons el Diari de Sabadell, l'edifici s'hauria d'haver acabat el 1952, però per problemes de finançament no va estar acabat fins al juliol de 1953.

Actuacions posteriors al franquisme
Modificació i/o senyalització

Comentari de les actuacions posteriors al franquisme
S'ha tapat amb una reixa negra.