Símbol número:476
Tipologia del símbol
Retolació de carrers
Adreça
passatge Centre, del, nº s/n
17820 - Banyoles
Terme municipal
Banyoles
Comarca
Pla de l'Estany
Vegueria
Vegueria de Girona

Retolació de carrers

Descripció
Peça de mosaic hidràulic pintada de blanc i gravada amb el nom del carrer en castellà i amb el símbol de la Falange (jou i fletxes) i de l'OSH. Les mides són d’uns 20 cm d’amplada per uns 100 cm de llargada.

Text inclòs
Pasaje del Centro

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1955

Ús original de l’espai
Rètol de carrer urbanitzat el 1955 per l'OSH.

Actuacions posteriors al franquisme
Modificació i/o senyalització

Comentari de les actuacions posteriors al franquisme
Pintura groga, com la façana.