Símbol número:477
Tipologia del símbol
Retolació de carrers
Adreça
passatge Sol, nº s/n
17820 - Banyoles
Terme municipal
Banyoles
Comarca
Pla de l'Estany
Vegueria
Vegueria de Girona

Retolació de carrers

Descripció
Peça de mosaic hidràulic pintada de blanc i gravada amb el nom del carrer en castellà i amb el símbol de la Falange (jou i fletxes) i de l'OSH. Les mides són d’uns 15 cm d’amplada per uns 70 cm de llargada. La llegenda gravada està pintada de color blau i els dos símbols, que en altres casos són pintats de vermell, estan despintats.

Text inclòs
Pasaje del Sol

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1955

Ús original de l’espai
Rètol de carrer urbanitzat el 1955 per l'OSH.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.