Símbol número:5
Tipologia del símbol
Plaques d'habitatge
Adreça
carretera Reus, nº 10
43400 - Montblanc
Terme municipal
Montblanc
Comarca
Conca de Barberà
Vegueria
Vegueria del Camp de Tarragona

Plaques d'habitatge

Descripció
Placa rectangular metàl·lica de color gris clar. Tot el lateral esquerre està ocupat per un requadre negre en el qual es troba representada la icona del jou i les fletxes, més la representació d’una casa i les sigles INV, en al·lusió a l’Instituto Nacional de la Vivienda. A la part dreta hi ha el text amb lletres en cursiva. Du una línia de separació entre paràgrafs. Tant el requadre com el text com la línia són de color negre i destaquen sobre el fons gris clar metàl·lic. Es diferencia de la J2 perquè el text és en cursiva i perquè en lloc de “Leyes” diu “Ley”. Existeixen alguns variants d’aquest model: a) en alguns casos no apareixen les preposicions “de” a la frase al·lusiva a la llei de 13 de novembre de 1957, i b) en altres casos el mes de “Noviembre” apareix abreujat com a Nobre.

Text inclòs


Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any concret o posterior 1957

Ús original de l’espai
Habitatge

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.