Símbol número:573
Tipologia del símbol
Creus
Adreça
camí Cementiri, del, nº s/n
43720 - Arboç, l'
Terme municipal
Arboç, l'
Comarca
Baix Penedès
Vegueria
Vegueria del Camp de Tarragona

Creus

Descripció
Es tracta d'un monument bastant sobri format per un petit pedestal amb inscripcions que sosté una creu en honor als morts durant el 36.

Text inclòs
Caídos por Dios y por España. ¡Presentes!

Localització del símbol
cementiri

Cronologia
Entre 1940 i 1941

Ús original de l’espai
És una fossa on s'enterraren els morts durant la violència del 36.

Descripció del context històric
Tot just acabada la guerra, l'ajuntament franquista va aixecar aquest mausoleu en honor als vilatans que foren assassinats pel procés revolucionari.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.

Comentari de les actuacions posteriors al franquisme
El desgast es deu a les inclemències del temps.