Símbol número:591
Tipologia del símbol
Creus
Adreça
carretera Vilanova i la Geltrú, nº s/n
08810 - Sant Pere de Ribes
Terme municipal
Sant Pere de Ribes
Comarca
Garraf
Vegueria
Vegueria de Barcelona

Creus

Descripció
La creu estava disposada al centre de la plaça de l'església. Situada al capdamunt d'un entaulament escalat, s'hi disposava una triple base rectangular en forma de podi olímpic on hi havia l'escut del municipi i les inscripcions. A sobre d'aquesta base s'erigia una columna d'ordre dòric que sostenia la creu llatina simple.

Localització del símbol
cementiri

Cronologia
Any 1948

Ús original de l’espai
Plaça pública

Descripció del context històric
L'Ajuntament de Ribes, a fi i efecte d'urbanitzar la part posterior de l'església, aprovà a l'octubre del 1947 un pressupost extraordinari per construir dita plaça i una creu als caiguts dotat de 73.603, 62 pts. Aquesta partida fou autoritzada per la Secció provincial d'administració Local al desembre. A partir de 1948 es comença a construir.

Actuacions posteriors al franquisme
Modificació i/o senyalització
Retirada de simbologia franquista

Comentari de les actuacions posteriors al franquisme
Arribada la democràcia, la creu encara es va mantenir en el seu lloc original durant divuit anys, en part degut a les reticències del capellà del poble, mossèn Jesús Mañé, a retirar-la. Quan les necessitats urbanístiques ho van exigir, es va decidir desmuntar-la i portar-la al cementiri, a la seva ubicació actual.