Símbol número:66
Tipologia del símbol
Creus
Adreça
carrer Pujada de Sant Francesc, nº s/n
43500 - Tortosa
Terme municipal
Tortosa
Comarca
Baix Ebre
Vegueria
Vegueria de les Terres de l'Ebre

Creus

Descripció
Es tracta d'una creu de ferro forjat d'uns 3 metres suspesa sobre un pedestal escalat, situat, al seu torn, damunt una mena d'altar. A la part del darrere hi ha una paret de pedra on figura en relleu l'arenga als caiguts. Als extrems hi ha les peces metàl·liques destinades a encabir-hi torxes o flors.

Text inclòs
Caídos por Dios y por España. ¡¡Presentes!!

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1943

Ús original de l’espai
Era i és un espai religiós. El recinte consta d'una petita capella que data del s. XVIII així com un recorregut intern amb cadascuna de les estacions del Via Crucis.

Ús actual de l’espai
Malgrat ser públic, l'entrada és restringida i, a banda dels oficis religiosos que periòdicament s'hi realitzen, exerceix com a espai de reunió i oci per a la comunitat de veïns del barri de Santa Clara.

Descripció del context històric
El recinte del Calvari fou una zona força afectada pels bombardejos del 36-39, per la qual cosa el recinte entrà dins del programa de Regions Devastades. En acabar la reconstrucció, des de l'ajuntament franquista es va voler tirar endavant un monument en homenatge als caiguts. El projecte fou dirigit per Agustí Bartlett Zaldívar, arquitecte municipal, tinent alcalde i cap de la Falange.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.