Símbol número:676
Tipologia del símbol
Creus
Adreça
carrer Creu, de la, nº s/n
08880 - Cubelles
Terme municipal
Cubelles
Comarca
Garraf
Vegueria
Vegueria de Barcelona

Creus

Descripció
És una creu llatina sostinguda sobre una base d'obra. A mida que augmenta la seva alçada, la creu es va estretint, la qual cosa li ofereix un efecte estilitzat que fa que òpticament sembli més alta que no pas el que és realment. A uns quatre metres de distància hi ha una llosa erigida, de la qual penja un rètol que commemora la guerra.

Text inclòs
L'ajuntament i la Vila de Cubelles. En record de les víctimes d'una guerra que no hauria d'haver estat. 11-IX-79.

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Entre 1940 i 1945

Ús original de l’espai
Plaça pública

Descripció del context històric
Abans de la guerra civil hi havia la creu de terme que va ser enderrocada, suposadament, el juliol de 1936. Acabada la guerra, en aquell mateix indret però una mica més desplaçada en direcció al nord, el senyor Josep Marsé i Solé, empresari local, en va fer construir una de nova que és la que existeix actualment. No es va fer cap acte públic, Marsé es va fer càrrec de les despeses perquè estava molt vinculat al règim i per circumstàncies personals (el juliol de 1936 els incontrolats varen assassinar el seu pare, un oncle i els dos fills d'aquest, en el terme de Cunit). La creu es va instal·lar a la primeria dels anys quaranta, abans que Marsé accedís a l'alcaldia de Cubelles (1945-1949).

Actuacions posteriors al franquisme
Modificació i/o senyalització
Retirada de simbologia franquista

Comentari de les actuacions posteriors al franquisme
L'any 1979, en un acord del ple municipal, s'acordà la retirada de la simbologia franquista, on destacava especialment la placa de la creu. Tanmateix, la placa no es va substituïr per l'actual fins l'any 1985 per iniciativa de Joan Vidal.