Símbol número:68
Tipologia del símbol
Altres plaques i rètols
Adreça
carrer Juan Sebastian Elcano, nº 6
43500 - Tortosa
Terme municipal
Tortosa
Comarca
Baix Ebre
Vegueria
Vegueria de les Terres de l'Ebre

Altres plaques i rètols

Descripció
Es tracta d'una placa amb un text en relleu que indica que fou Regiones Devastadas qui construí aquell edifici.

Text inclòs
LA DIRECCION GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS CONSTRUYÓ 1944

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1944

Ús original de l’espai
Habitatges

Descripció del context històric
La guerra civil destruí de forma parcial o total entre el 75 i el 80% dels edificis de Tortosa. La incapacitat del municipi per fer front a la despesa de la reconstrucció feu que l'estat assumís aquesta tasca, entregant-se al decret d'adopció de l'any 39. Acceptada la sol·licitud enviada el 21/6/1940, s'instal·là l'oficina de la Direcció General de Regions Devastades i sota la direcció de Salvador Giménez Villabrán, enginyer militar, s'iniciaren les tasques de neteja i reconstrucció. Les cases barates de Ferreries constitueixen la primera actuació urbanística del projecte de nou barri que es preveia fer de 33,15 ha. i que s'ordenava vertebrat per l'avinguda Colom, de 18m. d'ample. Preveia també la construcció de 5 blocs d'habitatges i unes escoles primàries, una escola del treball i un mercat per al barri. Tanmateix, del projecte només es realitzaren els 4 blocs i els equipaments. Aquest bloc correspon al segon grup, que consta de 31 habitatges, i fou dirigit per l'arquitecte Torrallas. El projecte s'aprovà el 26/3/43 i es finalitzà el 23/8/44. Pocs dies després es feu l'entrega de les claus als nous inquilins.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.