Símbol número:709
Tipologia del símbol
Altres plaques i rètols
Adreça
plaça Vi, nº 1
17486 - Castelló d'Empúries
Terme municipal
Castelló d'Empúries
Comarca
Alt Empordà
Vegueria
Vegueria de Girona

Altres plaques i rètols

Descripció
Rètol ceràmic format per 21 peces quadrades amb una llargada total de 140 cm i una amplada de 60 cm. Hi ha una llegenda (Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos), un símbol del sindicat (el pic, la palma i l'espiga) i un dibuix acolorit amb un mas, un paller, unes muntanyes, el mar al fons i un pagès llaurant amb una arada de tir animal.

Text inclòs
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Entre 1950 i 1960

Ús original de l’espai
Edifici sindical agrícola, construcció reformada del segle XIX.

Descripció del context històric
Aquest edifici va ser la seu del Sindicat agrícola durant el franquisme. Les “Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos” eren organitzacions sindicals per a la protecció i assistència als agricultors i ramaders mitjançant un conjunt d’organismes de caràcter local, comarcal, provincial i nacional. Les locals i les comarcals van sorgir a partir de 1944, mentre que la Hermandad Sindical Nacional no va ser instituïda fins al 1962. Aquestes organitzacions estavan enquadrades dins Falange Española y de las JONS, i concretament a la Central Nacional Sindicalista (C.N.S.), a la qual havien de sindicar-se. Estaven vinculades a les cooperatives del camp existents a cada localitat i solien organitzar a cada localitat la festa de San Isidro, patró dels agricultors. Les “hermandandes sindicales” van desaparèixer entre 1977 i 1980 i es van anar transformant en cambres agràries.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.