Símbol número:71
Tipologia del símbol
Altres plaques i rètols
Adreça
avinguda Catalunya, nº 65
43500 - Tortosa
Terme municipal
Tortosa
Comarca
Baix Ebre
Vegueria
Vegueria de les Terres de l'Ebre

Altres plaques i rètols

Descripció
Es tracta d'unes rajoles que indiquen que fou Regiones Devastadas qui construí aquell edifici.

Text inclòs
CONSTRUIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS AÑO 1947

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1947

Ús original de l’espai
Escola del Treball

Ús actual de l’espai
Actualment és l'IES de l'Ebre, on es realitza ESO, Batxillerat i cicles formatius.

Descripció del context històric
La guerra civil destruí de forma parcial o total entre el 75 i el 80% dels edificis de Tortosa. La incapacitat del municipi per fer front a la despesa de la reconstrucció feu que l'estat assumís aquesta tasca, entregant-se al decret d'adopció de l'any 39. Acceptada la sol·licitud enviada el 21/6/1940, s'instal·là l'oficina de la Dirección General de Regiones Devastadas i sota la direcció de Salvador Giménez Villabrán, enginyer militar, s'iniciaren les tasques de neteja i reconstrucció. Les cases barates de Ferreries constitueixen la primera actuació urbanística del projecte de nou barri que es preveia fer de 33,15 ha. i que s'ordenava vertebrat per l'avinguda Colom, de 18m. d'ample. Preveia també la construcció de 5 blocs d'habitatges i unes escoles primàries, una escola del treball i un mercat per al barri. Tanmateix, del projecte només es realitzaren els 4 blocs i els equipaments. Aquest edifici és l'Escola del Treball, el qual es realitzà paral·lelament al tercer grup de cases barates i a l'escola primària, quedant enllestida a principis del 1947.

Actuacions posteriors al franquisme
Modificació i/o senyalització

Comentari de les actuacions posteriors al franquisme
La part frontal i lateral de l'institut ha sofert nombroses reformes i ampliacions, però la part posterior no ha estat objecte de reformes, per la qual cosa encara conserva la placa.