Símbol número:72
Tipologia del símbol
Relleus, gravats i inscripcions
Adreça
carrer Creuera, nº 9
43500 - Tortosa
Terme municipal
Tortosa
Comarca
Baix Ebre
Vegueria
Vegueria de les Terres de l'Ebre

Relleus, gravats i inscripcions

Descripció
Es tracta d'una clau de volta del sostre catedralici. Fa un metre d'alçada per un metre d'ample aproximadament. El punt central està format per un medalló circular on figura esculpit en relleu l'escut d'Espanya flanquejat per les fletxes a un costat i el jou a l'altre.

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1941

Ús original de l’espai
Sempre ha estat la nau principal de la catedral. És, per tant, un lloc de culte.

Descripció del context històric
Dins del vast programa de reconstrucció planejat per la Dirección General de Regiones Devastadas, la catedral fou objecte de diferents fases de reconstrucció pels greus danys que sofrí la seva estructura degut als bombardejos de la Guerra Civil. Dels quatre expedients en què es divideix l'actuació a la catedral, la reparació de les voltes i columnes en fou el tercer i es portà a terme entre final de 1942 i el maig de 1945 sota la direcció dels arquitectes Eduardo Toralas i César Jalón.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.