Símbol número:724
Tipologia del símbol
Altres plaques i rètols
Adreça
carrer Ramon Berenguer IV, nº 39
43500 - Tortosa
Terme municipal
Tortosa
Comarca
Baix Ebre
Vegueria
Vegueria de les Terres de l'Ebre

Altres plaques i rètols

Descripció
Es tracta d'una placa rectangular de color marró sobre la qual s'inscriu en relleu el text centrat i amb majúscules.

Text inclòs
LA DIRECCION GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS CONSTRUYO 1947

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1940

Ús original de l’espai
D'ençà de la seva construcció ha estat la seu de la Creu Roja a Tortosa

Ús actual de l’espai
Continua sent la seu de la Creu Roja a la ciutat.

Descripció del context històric
La guerra civil destruí de forma parcial o total entre el 75 i el 80% dels edificis de Tortosa. La incapacitat del municipi per fer front a la despesa de la reconstrucció feu que l'estat assumís aquesta tasca, entregant-se al decret d'adopció de l'any 39. Acceptada la sol·licitud enviada el 21/6/1940, s'instal·là l'oficina de la Dirección General de Regiones Devastadas i sota la direcció de Salvador Giménez Villabrán, enginyer militar, s'iniciaren les tasques de neteja i reconstrucció. La recosntucció de l'edifici de la Creu Roja fou una prioritat i, en conseqüència, fou una de les primeres actuacions de l'Oficina de Regiones Devastadas. La reconstrucció costà 100.000 pts.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.