Símbol número:767
Tipologia del símbol
Retolació de grup d'habitatges
Adreça
placeta Francesc Queralt i Rossell, nº 14
43590 - Tortosa
Terme municipal
Tortosa
Comarca
Baix Ebre
Vegueria
Vegueria de les Terres de l'Ebre

Retolació de grup d'habitatges

Descripció
Placa formada per 24 rajoles de ceràmica on s'anuncia, pintat sobre les rajoles, el nom del grup d'habitatges, així com la data i l'organisme promotor. Igualment, i també pintat sobre les rajoles, hi ha una representació de Sant Antoni, que dóna nom al grup d'habitatges.

Text inclòs
Organización Sindical. Obra Sindical del Hogar. Grupo San Antonio de Padua. 1966

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1966

Ús original de l’espai
Habitatges

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.