Símbol número:769
Tipologia del símbol
Retolació de grup d'habitatges
Adreça
carrer Hospitalet, de l', nº 20
43500 - Tortosa
Terme municipal
Tortosa
Comarca
Baix Ebre
Vegueria
Vegueria de les Terres de l'Ebre

Retolació de grup d'habitatges

Descripció
Placa de mosaic hidràulic rectangular on s’anuncia la construcció d’un grup d’habitatges de promoció oficial. En el text, gravat, s’esmenta l’organisme promotor (en aquest cas, la Delegación Nacional de Sindicatos, on l’Obra Sindical del Hogar estava inscrita), a més del nom del grup, el nombre d’habitatges i l’any de construcció o de promoció. El text va acompanyat de dues imatges: a l’esquerra el jou i les fletxes amb les sigles INV (de l’Instituto Nacional de la Vivienda) amb la casa; i a la dreta el pic, l’espiga i la palma, relatius a l’Obra Sindical del Hogar.

Text inclòs
DELEGACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS. GRUPO PINTOR CASANOVA. 32 VIVIENDAS. AÑO 1954 AÑO (any de la construcció o promoció)

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1960

Ús original de l’espai
Habitatges

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.