Símbol número:8
Tipologia del símbol
Plaques d'habitatge
Adreça
carrer Josep Torras i Bages, nº 13
08830 - Sant Boi de Llobregat
Terme municipal
Sant Boi de Llobregat
Comarca
Baix Llobregat
Vegueria
Vegueria de Barcelona

Plaques d'habitatge

Descripció
Placa rectangular metàl·lica de color negre amb marc al voltant. La part superior esquerra està ocupada per la representació iconogràfica del jou i les fletxes amb la representació d’una casa i les sigles INV en al·lusió a l’Instituto Nacional de la Vivienda. Du una línia de separació entre paràgrafs. Tant el marc, com la icona, com les lletres, de pal sec en relleu, com la línia són de color gris i destaquen sobre el fons negre. Presenta el mateix format que la placa C i F2, però sense el relleu.

Text inclòs


Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Al voltant de 1963

Ús original de l’espai
Habitatge

Ús actual de l’espai
Bloc de pisos.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.