Símbol número:885
Tipologia del símbol
Retolació de grup d'habitatges
Adreça
carrer Sants Cèlio i Rústic, nº s/n
17600 - Figueres
Terme municipal
Figueres
Comarca
Alt Empordà
Vegueria
Vegueria de Girona

Retolació de grup d'habitatges

Descripció
Placa de mosaic hidràulic rectangular on s’anuncia la construcció d’un grup d’habitatges de promoció oficial. En el text, gravat, s’esmenta l’organisme promotor (en aquest cas, la Delegación Nacional de Sindicatos, on l’Obra Sindical del Hogar estava inscrita), a més del nom del grup, el nombre d’habitatges i l’any de construcció o de promoció. El text va acompanyat de dues imatges: a l’esquerra el jou i les fletxes amb les sigles INV (de l’Instituto Nacional de la Vivienda) amb la casa; i a la dreta el pic, l’espiga i la palma, relatius a l’Obra Sindical del Hogar.

Text inclòs
DELEGACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS. GRUPO SANTA CRUZ. 60 VIVIENDAS. AÑO 1954

Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Any 1954

Ús original de l’espai
Grup d'habitatges protegit

Descripció del context històric
Grup d'habitatges protegit anomenat Santa Cruz

Actuacions posteriors al franquisme
Modificació i/o senyalització

Comentari de les actuacions posteriors al franquisme
Pintura ocre que dificulta la seva visibilitat i fa que passi relativament desapercebut.