Símbol número:9
Tipologia del símbol
Plaques d'habitatge
Adreça
carrer Francesc Pi i Margall, nº 5-9
08830 - Sant Boi de Llobregat
Terme municipal
Sant Boi de Llobregat
Comarca
Baix Llobregat
Vegueria
Vegueria de Barcelona

Plaques d'habitatge

Descripció
Placa rectangular metàl·lica de color gris clar. Tot el lateral esquerre està ocupat per un requadre negre en el qual es troba representada la icona del jou i les fletxes, més la representació d’una casa i les sigles INV, en al·lusió a l’Instituto Nacional de la Vivienda. A la part dreta hi ha el text amb lletres en cursiva. Du una línia de separació entre paràgrafs. Tant el requadre com el text són de color negre i destaquen sobre el fons gris clar metàl·lic.

Text inclòs


Localització del símbol
nucli urbà

Cronologia
Al voltant de 1966

Ús original de l’espai
Habitatge

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.