Símbol número:987
Tipologia del símbol
Creus
Adreça
Cementiri, nº --
43780 - Gandesa
Terme municipal
Gandesa
Comarca
Terra Alta
Vegueria
Vegueria de les Terres de l'Ebre

Creus

Descripció
Creu de pedra sobre un pedestal quadrangular, que incorpora la representació en relleu d'un element vegetal que sembla una fulla de palma a la part superior esquerra i una inscripció.

Text inclòs
AQUI DESCANSA ANGEL FORES FRANCH ASESINADO POR LOS MARCHISTAS .... 1938 A LOS 50 AÑOS E P D

Localització del símbol
cementiri

Cronologia
Any 1938

Ús original de l’espai
Cementiri

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.