Símbol número:988
Tipologia del símbol
Tombes i làpides
Adreça
carretera TV-7231, nº Km 1
43780 - Gandesa
Terme municipal
Gandesa
Comarca
Terra Alta
Vegueria
Vegueria de les Terres de l'Ebre

Tombes i làpides

Descripció
Làpida rectangular de marbre gris amb la llista de persones enterrades estesa a terra. Forma part d'un conjunt monumental format per una mena d'altar a la capçalera coronat per una creu i envoltat per pilons units per cadenes que tanquen tot el perímetre del conjunt.

Text inclòs
A LOS CAIDOS EN GANDESA POR DIOS Y POR ESPAÑA D. BAUTISTA ALCOVERRO FERNÁNDEZ " RAMÓN ALCOVERRO MAÑÁ " TOMÁS ALCOVERRO MAÑÁ " JOSÉ JOAQUÍN ALCOVERRO SERRANO " LORENZO AMADES VILELLA " RAFAEL AUBÁ MESEGUER " MANUEL BOIRA BOSQUET " SEBASTIÁN CABESTANY FONS " JOSÉ ESQUIROL LLIBERÍA " ENRIQUE ESTOPIÑÁ BAULÓ " TOMÁS FERRÉ CABÚS " TOMÁS FOLQUÉ CEUMA " JOSÉ FONTANET PALLÁS " LUÍS GARRETA ZANUY " JOSÉ Mª JORNET ALTÉS " FRANCISCO JUANCOMARTÍ VIDAL " JOSÉ LLIBERÍA VIÑA " ENRIQUE MEIX MEIX " ANDRÉS PEDROLA SAÚN " CARLOS PERDIGUER DOLZ " LORENZO PRADELLS SOLÉ " FERMÍN RAMS VALLESPÍ " JOSÉ RINS MARTÍNEZ " MIGUEL SALVADÓ LAPORTA " JOSSÉ Mª TERRATS BASCO " LUIS VALLS SERRES " ANTONIO VIDAL MONCORTÉS " PEDRO VIOSQUES MARÍN " JOSÉ VIOSQUES ARCÉ

Localització del símbol
cementiri

Cronologia
Al voltant de 1940

Ús original de l’espai
Cementiri

Descripció del context històric
Gandesa fou l’objectiu estratègic principal de l’ofensiva republicana. Durant els primers dies del mes d’agost de 1938, les parets del cementiri, de la mateixa manera que les del cementiri de Vilalba dels Arcs, es van convertir en parapets improvisats. A l’actualitat, es poden veure dins el recinte plaques i creus commemoratives dedicades als soldats dels dos exèrcits.

Actuacions posteriors al franquisme
Cap actuació: es conserva sense modificacions.