Presentació

Amb l’aprovació de la legislació actual referent a la memòria democràtica, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol calia estudiar, reflexionar i actuar sobre la simbologia franquista que encara resta a l’espai públic. Amb aquest objectiu, el Memorial Democràtic es va proposar d’establir un estat de la qüestió mitjançant l’elaboració d’un cens de simbologia franquista de Catalunya que catalogués els símbols localitzats i identificats arreu del territori.

Amb el suport d’Adigsa (Departament de Medi Ambient i Habitatge) i la participació de diferents universitats catalanes, a cavall del 2008 i el 2009 es va elaborar un plantejament teòric que definia l’estructura del Cens i les bases del treball de camp que s’havia de dur a terme. Posteriorment, un equip interuniversitari de recerca, coordinat per la historiadora Pilar Mateo, va iniciar la recerca i catalogació dels símbols franquistes de 185 municipis seleccionats segons criteris geogràfics, demogràfics i d’interès històric. En finalitzar aquest treball de camp, durant la primavera de l’any 2010, es van comptabilitzar fins a 3.647 símbols emmarcats en 12 tipologies diferents. En l’apartat de “Documents” d’aquest web, entre d’altres recerques relacionades, hi podeu trobar els Resultats del Cens de simbologia franquista de Catalunya, on s’expliquen tant les bases metodològiques com les conclusions d’aquest estudi.

Aquesta pàgina web, elaborada a partir del Cens de simbologia franquista de Catalunya, pretén ser una eina de divulgació interactiva dels resultats d’aquesta recerca. A través de les diverses possibilitats que ofereix aquesta pàgina (mitjançant el cercador, el mapa o les tipologies), l’usuari pot conèixer diferents nivells d’informació de cada símbol, des de la seva localització exacta fins el seu context històric, passant per la seva descripció, etc.